GentaWil Gek

GentaWil Gek
Ciptaan : Fadjar P.
Vokal : Fadjar SOPSAN
Produki : NN

Jenggelek, uput-uput melek
Esuk-esuk wis labuh, kakehan sengek
Sing jerene kedheklek, jere beyekane bengkek
Rupa-rupa njaluk thethek bengek

Aja cokan kakehan sengek
Wong wis tuwa pit-pitan gutul trenggalek
Gayane mentheng kelek, nek weruh prawan diledhek
Ora eling nek dhong kumat bengek

reff :

Wil gentawil gek!
Mekethaprek, ngrungkebi gethek
Pite meprek, jugangan cethek
Menyat dhewek, karo mringis kethek

Wil gentawil gek!
Kaki dengkek, tiba mek klaprek
Awak ndengkek, balunge semplek
Oklak-aklek, kayong persis angkrek

reff :

Wil gentawil gek!
Mekethaprek, ngrungkebi gethek
Pite meprek, jugangan cethek
Menyat dhewek, karo mringis kethek

Wil gentawil gek!
Kaki dengkek, tiba mek klaprek
Awak ndengkek, balunge semplek
Oklak-aklek, kayong persis angkrek

kembali ke atas..jenggelek,uput uput…

sumber video http://www.youtube.com/watch?v=BXWg8u66Tpc

Advertisements