Lelagon Jago Kluruk

Versi: Sinden

U u uuuu’, u u uuuu’
Melung amelung tumelung jagone kluru’,
Esthane lir celuk-celuk,
Wayahe iki, wis bangun esuk
Petog-petog keblak meti’i,
Ku ku kluru’ jagone kluru’,
A ngajak rowange, manuk rame ocehe
Manuk sriti nyamberi,
Thilang ngadang engkuk manthuk keling keling,
Banyak nglangak njempling-njempling
Doro mbekur kutut manggung a ngegongi,
Yo ayo.. tangi, nuli miwiti
Nyambut gawe hanetepi kwajibane ..

reff:
Melung amelung tumelung jagone kluru’,
Esthane lir celuk-celuk,
Wayahe iki, wis bangun esuk
Petog-petog keblak meti’i,
Ku ku kluru’ jagone kluru’,
A ngajak rowange, manuk rame ocehe
Manuk sriti nyamberi,
Thilang ngadang engkuk manthuk keling keling,
Banyak nglangak njempling-njempling
Doro mbekur kutut manggung a ngegongi,
Yo ayo.. tangi, nuli miwiti
Nyambut gawe hanetepi kwajibane ..

reff:
Melung amelung tumelung jagone kluru’,
Esthane lir celuk-celuk,
Wayahe iki, wis bangun esuk
Petog-petog keblak meti’i,
Ku ku kluru’ jagone kluru’,
A ngajak rowange, manuk rame ocehe
Manuk sriti nyamberi,
Thilang ngadang engkuk manthuk keling keling,
Banyak nglangak njempling-njempling
Doro mbekur kutut manggung a ngegongi,
Yo ayo.. tangi, nuli miwiti
Nyambut gawe hanetepi kwajibane ..

Lesung Jumengglung

Versi: Lestari dkk

Lesung jumengglung, sru imbal-imbalan
Lesung jumengglung, maneter mangungkung
Ngumandhang ngebeki sak jroning pradesan
Thok thok thek, thok thok gung
Thok thok thek, thok thek thok gung
Thok thok thek, thok thok gung
thok thok thek, thok thek thok gung

reff :
Lesung jumengglung, sru imbal-imbalan
Lesung jumengglung, maneter mangungkung
Ngumandhang ngebeki sak jroning pradesan
Thok thok thek, thok thok gung
Thok thok thek, thok thek thok gung
Thok thok thek, thok thok gung
thok thok thek, thok thek thok gung

reff :
Lesung jumengglung, sru imbal-imbalan
Lesung jumengglung, maneter mangungkung
Ngumandhang ngebeki sak jroning pradesan
Thok thok thek, thok thok gung
Thok thok thek, thok thek thok gung
Thok thok thek, thok thok gung
thok thok thek, thok thek thok gung

reff :
Lesung jumengglung, sru imbal-imbalan
Lesung jumengglung, maneter mangungkung
Ngumandhang ngebeki sak jroning pradesan
Thok thok thek, thok thok gung
Thok thok thek, thok thek thok gung
Thok thok thek, thok thok gung
thok thok thek, thok thek thok gung