Kembang Glepang

Versi: Didi Kempot

Pr: Duh lae rama..
Lk: Celuk celuk ono ngopo to nduk..
Pr: Pada parikan kembang glepang,
Sasorot kuntule layang..
Lk: Kebeneran wayah ngene,
Parikane kembang glepang..
Pr: Sasorot kuntuling layang,
Pegat kadang kinasihan..
Lk: Eman eman kasihan deh lu
Pr: Kembange kembang glepang,
Urip iki aja sumelang..
Aja nganti pegat kadang..

Lk:
Pitik walik jambul ireng,
Lirak lirik wong inyong seneng..
Pitik walik jambul abang,
Lirak lirik katungkul nyawang..
Pitik walik jambul wulung,
Lirak lirik wong inyong tepung..

Pr: Duh lae rama..
Lk: Celuk celuk meneh ono ngopo to nduk..
Pr: Kakang kakang pengendange,
Nyong neng kene duwe sedulur lanang..
Lk: Kebeneran iso dinggo ampiran
Pr: Nyong rabi rika maleni,
Rika rabi nyong parani..
Lk: Kowe arep nyumbang opo to nduk..
Pr: Kakang kakang pengendange,
Nyong duwe sedulur lanang..
Kebeneran nggo ampiran..

Lk:
Plesir sore jungkate abang,
Ngesir kowe arang arang nyawang..
Plesir sore jungkate penyu,
Ngesir kowe arang arang ketemu..
Bisa nggambang ora bisa nyuling,
Bisa nyawang ora bisa nyanding..

Pr: Duh lae rama..
Lk: Ngundang ngundang maning ana ngapa gendung..
Pr: Apa rika tumon maning,
Ana kinjeng nggeret lintang..
Lk: Apa memper ana kinjeng kok nggeret lintang
Pr: Rika arep tumon bli nyong, tumon iki..
Lk: Pancen bocah seneng klayapan..
Pr: Kinjenge kinjeng kebo,
Lintange lintang luku..
Ana kebo nggeret luku..

Lk:
Pitik walik jambul ireng,
Lirak lirik wong inyong seneng..
Pitik walik jambul abang,
Lirak lirik katungkul nyawang..
Biso nggender ora biso nylenthem,
Tiwas jejer ora biso nylenthem..

Pr: Duh lae rama..
Lk: Manggil manggil terus ada apa sih lu
Pr: Apa rika tumon maning,
Ana pisang nunggang kupu..
Lk: Mana mungkin pisang kok naik kupu
Pr: Rika arep tumon bli nyong, tumon iki..
Lk: Emang lu demen kluyuran
Pr: Pisange pisang raja,
Kupune kupu gajah..
Ana raja nunggang gajah..

Lk:
Plesir sore jungkate abang,
Ngesir kowe arang arang nyawang..
Plesir sore jungkate penyu,
Ngesir kowe arang arang ketemu..
Bisa nggambang ora bisa nyuling,
Bisa nyawang ora bisa nyanding..
Pitik walik jambul ireng,
Lirak lirik wong inyong seneng..
Pitik walik jambul abang,
Lirak lirik katungkul nyawang..
Bisa ngempul ora bisa ngenong,
Tiwas kumpul ora bisa mbopong..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *