Blendrong Kulon

Versi: artis banyumas

Manungsa titahing allah, ditimbang pada abote
Dudu lemah dudu omah, sing dibiji mung pribadine..
Sunda jawa lan madura, lanang wadon ora beda
Wajib jaga wajib ngreksa, age bareng bangun negara..

Tepa slira momong rasa, dijiwit pada larane
Sapa ingsun sapa sira, golet cara murih becike..
Wedi salah wani bener, manungsa pada ngrasane
Ora bodo ora pinter, sing diluru kejujurane..

Sesrayana sejen bangsa, tukar kawruh sing miguna
Jaga diri jaga asma, nusa bangsa aja nggo srana..
Sesrawungan sing miguna, aja nganggo bab sing ala
Wani njaga wani mbela, supaya uripe mulya..

Manungsa titahing allah, ditimbang pada abote
Dudu lemah dudu omah, sing dibiji mung pribadine..
Sunda jawa lan madura, lanang wadon ora beda
Wajib jaga wajib ngreksa, age bareng bangun negara..

Tepa slira momong rasa, dijiwit pada larane
Sapa ingsun sapa sira, golet cara murih becike..
Wedi salah wani bener, manungsa pada ngrasane
Ora bodo ora pinter, sing diluru kejujurane..

Sesrayana sejen bangsa, tukar kawruh sing miguna
Jaga diri jaga asma, nusa bangsa aja nggo srana..
Sesrawungan sing miguna, aja nganggo bab sing ala
Wani njaga wani mbela, supaya uripe mulya..

Benang renteng, gambang arang kinatetan
Wis cengklungen, ngenteni wong nang omahe..
Tingting jahe tiga malam, terang sore
Pating ayu, pating ayu ditinggal wulan-wulanan..

Menur tuwa, melati megaring dada,
Kala gubrah, wong demen gugon wong tuwa,
Sambung papan, saya wulan binangkatan
Sun cobane kawula, ngangge wacalan..

Manungsa titahing allah, ditimbang pada abote
Dudu lemah dudu omah, sing dibiji mung pribadine..
Sunda jawa lan madura, lanang wadon ora beda
Wajib jaga wajib ngreksa, age bareng bangun negara..

Tepa slira momong rasa, dijiwit pada larane,
Sapa ingsun sapa sira, golet cara murih becike..
Wedi salah wani bener, manungsa pada ngrasane,
Ora bodo ora pinter, sing diluru kejujurane..

Sesrayana sejen bangsa, tukar kawruh sing miguna,
Jaga diri jaga asma, nusa bangsa aja nggo srana..
Sesrawungan sing miguna, aja nganggo bab sing ala,
Wani njaga wani mbela, supaya uripe mulya..

Klasa janur, klasane wong mbarang gawe
Dempe-dempe, padune ngenteni simpe..

Manungsa titahing allah, ditimbang pada abote
Dudu lemah dudu omah, sing dibiji mung pribadine..
Sunda jawa lan madura, lanang wadon ora beda
Wajib jaga wajib ngreksa, age bareng bangun negara..

Tepa slira momong rasa, dijiwit pada larane
Sapa ingsun sapa sira, golet cara murih becike..
Wedi salah wani bener, manungsa pada ngrasane
Ora bodo ora pinter, sing diluru kejujurane..

Sesrayana sejen bangsa, tukar kawruh sing miguna
Jaga diri jaga asma, nusa bangsa aja nggo srana..
Sesrawungan sing miguna, aja nganggo bab sing ala
Wani njaga wani mbela, supaya uripe mulya..

Janur gunung, sak kulon banjar patoman,
Kadingaren, wong bagus gasik tekane,
Turi rawa, kulintang gambang kuyanti,
Kurandangan-kurandangan, nggoleti sing eman maning..

Lesus kali, kedung jero banyu mili,
Meneng sotan meneng sotan, atine bolar baleran
Bakul kayu, cobange wadah pangaron
Kapanane, ketemu pada dewekan..

Rerumputan, tandurane wong ngastina
Angel temen, ngawula dudu desane,
Cengkir gading, beluluk tibaning miring,
Wis nyanding, ditinggal nggoleti maning..

Bakul kayu, cobange wadah pangaron
Kapanane ketemu pada dewekan..
Janur gunung, sak kulon banjar patoman
Kadingaren, wong bagus gasik tekane..

Sekar kacang, rodo ciut godonge
Temonono, mumpung simpe wong tuwane
Jambe ndawih, disigar loro selawe,
Amung siji, kang dadi pilihan ati..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *