Kuwi Opo Kuwi

Versi: CSFB Group

Kuwi opo kuwi, e kembange melati
Sing tak pujo puji, jo podo korupsi
Mengko yen korupsi, negarane rugi

Piye to piye,
[pancen ngono..]
[Ngono ngono kuwi]

Kae opo kae, e kembange pace
Mung pujiku wae, ojo ‘do katumple
Nggone nyambut gawe, mikirne rakyate

Piye to piye,
[pancen ngono..]
[Ngono ngono kuwi]

Niku nopo niku, e kembange waru
Tan kendhat pujiku, sing jujur ing laku
Mrih enggal tinemu, mulyaning bangsaku

Piye to piye,
[pancen ngono..]
[Ngono ngono kuwi]

Mulyane bangsaku, cukup lan pametu
Murah kang tinuku, tentrem siang ndalu
Tur sregep memengku, pangeran tumuju

Piye to piye,
[pancen ngono..]
[Ngono ngono kuwi]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *