Nini Kartisem

Versi: Fadjar Sopsan

Dasar ora nepak awak [kartisem]
Eling umur wis sewidak [punjule nenem]
Esuk sore tindak, nggawani lipen karo wedhak
Nggo pranti moles awak

Limbeyane nyempal blarak [kartisem]
Goli mlaku pating kradhak [ora teyeng kalem]
Liwat ngarep koplak, menyak kulit gedhang keplarak
Mekrosak nibani cikrak

Reff :
Nek atos aja diklethak [ninine]
Wis tuwa aja kemlithak,
Kegedhen empyak kurang cagak
Eling marang sanak, sedulur, putu lan anak
Aja kakehan sing dicandhak

Mlebu ngguwa gramak-gramak [ninine]
Tambah tuwa tambah ladak
Goli polah kaya wong pencak
Dhela-dhela njimprak, banjuran ngguyu nyekakak
Karo merem ndangak-ndangak

Esuk-esuk kayong gipyak [kartisem]
Diundang ora gelem nylingak [apa maning mesem]
Nganggo sandal bakyak,onine pathing kemlothak
Kepadhuk ngrungkebi becak

reff :
Dasar ora nepak awak [kartisem]
Eling umur wis sewidak [punjule nenem]
Esuk sore tindak, nggawani lipen karo wedhak
Nggo pranti moles awak

Limbeyane nyempal blarak [kartisem]
Goli mlaku pating kradhak [ora teyeng kalem]
Liwat ngarep koplak, menyak kulit gedhang keplarak
Mekrosak nibani cikrak

Reff :
Nek atos aja diklethak [ninine]
Wis tuwa aja kemlithak,
Kegedhen empyak kurang cagak
Eling marang sanak, sedulur, putu lan anak
Aja kakehan sing dicandhak

Mlebu ngguwa gramak-gramak [ninine]
Tambah tuwa tambah ladak
Goli polah kaya wong pencak
Dhela-dhela njimprak, banjuran ngguyu nyekakak
Karo merem ndangak-ndangak

Esuk-esuk kayong gipyak [kartisem]
Diundang ora gelem nylingak [apa maning mesem]
Nganggo sandal bakyak,onine pathing kemlothak
Kepadhuk ngrungkebi becak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *