Lengger

Versi: Fadjar Sopsan

Wis kawit jaman kuna lereng
Tontonan lengger akeh sing seneng
Sing ngibing mlowes pisan
Calunge nyamleng

Tua enom, lanang wadon
Kawit bocah tekan kaki nini
Gemrudug dhemen nonton lengger banyumas
Nganti ora eling anak bojo,
Sing penting asyik melu ngibing

Lengger seni budaya
Asli tradisional banyumasan
Kudu diipuk-ipuk, diuri-uri

Calung lan kendhange buket pisan
Sing ngibing jan luwes trampil pisan
Sing nonton padha njanggleng, semlengeren
Ana sing thongkrong, ana sing njanggleng
Ana sing mbandreng melu ngibing

Jejer petan njagongi klaras
Lengger kesenian asli banyumas
Tuku salak nang pasar paing
Rasa kepenak ayuh padha ngibing

Pitik jengger lancip jalune
Seni lengger jan langka padhane
Obang-abing digoreng garing
Sepisan ngibing, mesti njaluk maning

reff :
Nganti ora eling anak bojo,
Sing penting asyik melu ngibing

Lengger seni budaya
Asli tradisional banyumasan
Kudu diipuk-ipuk, diuri-uri

Calung lan kendhange buket pisan
Sing ngibing jan luwes trampil pisan
Sing nonton padha njanggleng, semlengeren
Ana sing thongkrong, ana sing njanggleng
Ana sing mbandreng melu ngibing

Iwak jaer kebek nang eri
Seni lengger kudu diuri-uri
Iwak emas diuntal teri
Lengger banyumas tetep lestari

Mbeker mbeker disosor meri
Nonton lengger jan ora mblengeri
Medang clebek batir betiti
Ubak-ubek nglinteri karti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *