Lengger


Lengger Banyumasan
(Bayumasan musik dablongan)
Ciptaan : Fadjar P.
Vokal : Fadjar Sopsan
Produki : NN

Wis kawit jaman kuna lereng
Tontonan lengger akeh sing seneng
Sing ngibing mlowes pisan
Calunge nyamleng

Tua enom, lanang wadon
Kawit bocah tekan kaki nini
Gemrudug dhemen nonton lengger banyumas
Nganti ora eling anak bojo,
Sing penting asyik melu ngibing

Lengger seni budaya
Asli tradisional banyumasan
Kudu diipuk-ipuk, diuri-uri

Calung lan kendhange buket pisan
Sing ngibing jan luwes trampil pisan
Sing nonton padha njanggleng, semlengeren
Ana sing thongkrong, ana sing njanggleng
Ana sing mbandreng melu ngibing

Jejer petan njagongi klaras
Lengger kesenian asli banyumas
Tuku salak nang pasar paing
Rasa kepenak ayuh padha ngibing

Pitik jengger lancip jalune
Seni lengger jan langka padhane
Obang-abing digoreng garing
Sepisan ngibing, mesti njaluk maning

reff :

Nganti ora eling anak bojo,
Sing penting asyik melu ngibing

Lengger seni budaya
Asli tradisional banyumasan
Kudu diipuk-ipuk, diuri-uri

Calung lan kendhange buket pisan
Sing ngibing jan luwes trampil pisan
Sing nonton padha njanggleng, semlengeren
Ana sing thongkrong, ana sing njanggleng
Ana sing mbandreng melu ngibing

Iwak jaer kebek nang eri
Seni lengger kudu diuri-uri
Iwak emas diuntal teri
Lengger banyumas tetep lestari

Mbeker mbeker disosor meri
Nonton lengger jan ora mblengeri
Medang clebek batir betiti
Ubak-ubek nglinteri karti

sumber video http://www.youtube.com/watch?v=IPRBnJe7eN4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s