10 comments on “Setyo Tuhu

    • Suwun dulur, mboten klentu,mestine njenengan sing dadi guyonan dulur dulur lintu, setyo tuhu sing kulo unggah wonten dasar sumbere, kulo mboten ngawur, cobi dipun cek sumber videone, sedoyo postingan kulo sampun kulo crosscek kalian sumber videone.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s